Εορτασμός του πανεπιστημίου 2019

20. Νοεμβρίου 2019: Συναυλία στα πλαίσια εορτασμού του πανεπιστημίου

20.11.2019 στην αίθουσα Ingeborg Meising Saal του πανεπιστημίου Beuth: Συναυλία με την ορχήστρα και τη χορωδία Collegium Musicum του πανεπιστημίου Beuth στα πλαίσια εορτασμού του πανεπιστημίου.