Κοντσέρτο με το Beuth Extra Ensemble στο παλάτι Lingnerschloß της Δρέσδης στις 31. Μαϊου 2019

Ο Lully συναντά τους Tschaikowsky, Schubert, Mendelssohn, Korsakov και τον Strauss