Κοντσέρτο με το Beuth Extra Ensemble στο Alt Schönow στις 26. Μαϊου 2019

Ο Lully συναντά τους Tschaikowsky, Schubert, Mendelssohn, Korsakov και τον Strauss