Καλοκαιρινή συναυλία 2017

27.6.2017 στην αίθουσα Beuth-Halle του πανεπιστημίου Beuth: Καλοκαιρινή συναυλία με την ορχήστρα και χορωδία Collegium Musicum του πανεπιστημίου Beuth και με την ορχήστρα Beuth Extra