Εορτασμός του πανεπιστημίου 2020

18. Νοεμβρίου 2020: Συναυλία στα πλαίσια εορτασμού του πανεπιστημίου

20.11.2020 στην αίθουσα Ingeborg Meising Saal του πανεπιστημίου Beuth: Συναυλία με την ορχήστρα και τη χορωδία Collegium Musicum του πανεπιστημίου Beuth στα πλαίσια εορτασμού του πανεπιστημίου.