Συναυλία με την ορχήστρα  Beuth Extra στη Γαλλία στο κάστρο Chateau de Ligoure, στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 8:00 μμ.

Ligoure 87110 LE VIGEN. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αργότερα