Στα πλαίσια εορτασμού της βραδυάς των επιστημών συναυλία με την ορχήστρα και χορωδία Collegium Musicum στο κτήριο Grashof στις 6 Ιουνίου ώρα 8:00 μμ.