Συναυλία του Beuth Extra Ensemble στην αίθουσα Beuth Halle του πανεπιστημίου στις 28 Μαϊου ώρα 19.00

Συναυλία του Beuth Extra Ensemble με την Jazz ορχήστρα Willhagen Corp. και την χορωδία  Revival Gospel Choir στην αίθουσα Beuth Halle του πανεπιστημίου στις 28 Μαϊου ώρα 19.00