Κοντσέρτο με το Beuth Extra Ensemble στο Alt Schönow στις 24. Μαϊου 2020 ώρα 5μμ.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αργότερα