Εορτασμός του πανεπιστημίου 2017

15. Νοεμβρίου 2017: Συναυλία στα πλαίσια εορτασμού του πανεπιστημίου

15.11.2017 στην αίθουσα Ingeborg Meising Saal του πανεπιστημίου Beuth: Συναυλία με την ορχήστρα και τη χορωδία Collegium Musicum του πανεπιστημίου Beuth στα πλαίσια εορτασμού του πανεπιστημίου.