Προηγούμενα
Κοντσέρτα

Το σύστημα News είναι υπό κατασκευή

Συναυλία για τη νέα χρονιά Beuth Hochschule Berlin με τις ορχήστρες Collegium Musicum και Beuth Extra

Read more

3.7.2018 στην αίθουσα Beuth-Halle του πανεπιστημίου Beuth: Καλοκαιρινή συναυλία με την ορχήστρα και χορωδία Collegium Musicum του πανεπιστημίου Beuth...

Read more

30. Ιανουαρίου 2018 στις 19:30: Συναυλία για τη νέα χρονιά Beuth Hochschule Berlin με τις ορχήστρες Collegium Musicum και Beuth Extra

Read more

15. Νοεμβρίου 2017: Συναυλία στα πλαίσια εορτασμού του πανεπιστημίου

Read more

27.6.2017 στην αίθουσα Beuth-Halle του πανεπιστημίου Beuth: Καλοκαιρινή συναυλία με την ορχήστρα και χορωδία Collegium Musicum του πανεπιστημίου Beuth...

Read more